Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Föreningen avser att följa de riktlinjer om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand som Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna tillsammans har tagit fram. Riktlinjerna och exempel på godtagbara skäl finner du via länken nedan.

Avgift för andrahandsupplåtelsen får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

https://www.bostadsratterna.se/sites/default/files/andrahandsuthyrning.pdf