Första styrelsen är vald för Brf Sandsberg 1 04/29-19

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-29 i Brf Sandsberg 1. §1 Mötet öppnades av Patrik Hedenström §2 Till ordförande för mötet valdes Patrik Hedenström och som sekreterade valdes Jan Johansson. Övriga närvarande är Jari Nieminen, Patrik Olsson,...