Styrelsen

Styrelsen i Brf Sandsberg1 ska arbeta för föreningen och föreningsmedlemarnas bästa och styrelsen ska alltid sätta föreningen och dess intresse först i alla frågor. Vill man kontakta styrelsen för att man har frågor, funderingar, åsikter eller klagomål går det bra att göra det på informationen nedan, eller i kontaktformuläret “Kontakta oss här”

Styrelsens arbete är i stort sett ideell eller mot stundvis liten ersättning och har ordinarie arbete på sidan om.

Felanmälningar görs i formuläret “Felanmälningar” eller via informationen nedan.

Vid mer akuta fel läs mer om felanmälningar

Har du funderingar på att ändra eller installera något i lägenheten eller på din tomt? Innan du ändrar något ska du göra en “Föranmälan” som du skickar via mejl, så behandlar vi din förfrågan så snart vi kan.

Styrelsen består av

Ordförande: Marita Wretskog tel. 073-743 18 93
E-post: info@brfsandsberg1.se

Sekreterare: Tomas Söderblom tel. 070-444 76 68

Kassör: Helene Bengtsar


Övriga styrelseledamöter:
Jim Aronsson tel. 073-158 64 71
Jenny Eldh tel. 076-56 99 331
Magnus Nordahl tel. 070-214 77 45

Suppleant:
Ann-Catrin Claesson Kraft

Ni kan nå oss på: info@brfsandsberg1.se

Ansvar och roller

Föranmälan bygg/anläggning i trädgård
Tomas Söderblom
foranmalan@brfsandsberg1.se

Anmälan båtplats
Tomas Söderblom
foranmalan@brfsandsberg1.se

Felanmälan
Magnus Nordahl
felanmalan@brfsandsberg.se

Boendestörningar
Magnus Nordahl
Marita Wretskog
info@brfsandsberg1.se

Ekonomiska frågor
Helene Bengtsar

Kommunikation
Jenny Eldh

Mark och trädgård
Jim Aronsson

Frågor om spabad
Magnus Nordahl