Styrelsen

Styrelsen i Brf Sandsberg1 ska arbeta för föreningen och föreningsmedlemarnas bästa och styrelsen ska alltid sätta föreningen och dess intresse först i alla frågor. Vill man kontakta styrelsen för att man har frågor, funderingar, åsikter eller klagomål går det bra att göra det på informationen nedan, eller i kontaktformuläret “Kontakta oss här”

Styrelsens arbete är i stort sett ideell eller mot stundvis liten ersättning och har ordinarie arbete på sidan om.

Felanmälningar görs i formuläret “Felanmälningar” eller via informationen nedan. Obs, vid akuta fel se under fliken “Felanmälningar”.

Styrelsen består utav:

Ordförande Tomas Söderblom 070-444 76 68
E-post: info@brfsandsberg1.se

Sekreterare Patrick Olsson 070-314 13 55

Kassör Marita Wretskog 073-743 18 93
E-post: Ekonomi@brfsandsberg1.se

Övriga styrelseledamöter:
Magnus Nordahl: 070-214 77 45
Jari Nieminen: 070 575 79 55
Jim Aronsson: 073-158 64 71
Andreas Olofsson 073-986 17 70

Suppleant:

Oss kan du kontakta ifall du har funderingar, önskemål eller klagomål. Ni kan nå oss på: info@brfsandsberg1.se

Föranmälan vid arbeten
Tomas Söderblom Foranmalan@brfsandsberg1.se

Vid Felanmälan
Jari Nieminen Felanmalan@brfsandsberg.se

Vid boendestörningar
Magnus Nordahl magnusnordahl@hotmail.com