Styrelsen

Styrelsen i Brf Sandsberg1 ska arbeta för föreningen och föreningsmedlemarnas bästa och styrelsen ska alltid sätta föreningen och dess intresse först i alla frågor. Vill man kontakta styrelsen för att man har frågor, funderingar, åsikter eller klagomål går det bra att göra det på informationen nedan, eller i kontaktformuläret “Kontakta oss här”

Styrelsens arbete är i stort sett ideell eller mot stundvis liten ersättning och har ordinarie arbete på sidan om.

Felanmälningar görs i formuläret “Felanmälningar” eller via informationen nedan. Obs, vid akuta fel se under fliken “Felanmälningar”.

Har du funderingar på att ändra eller installera något i lägenheten eller på din tomt skicka in en “Föranmälan” så behandlar vi din förfrågan så snart vi kan.

Styrelsen består utav:

Ordförande Mari-Cristin Malm 076-102 19 12
E-post: info@brfsandsberg1.se

Sekreterare Andreas Olofsson 073-986 17 70

Kassör Marita Wretskog 073-743 18 93
E-post: Ekonomi@brfsandsberg1.se

Övriga styrelseledamöter:
Jari Nieminen: 070 575 79 55
Jim Aronsson: 073-158 64 71
Jenny Eldh 076-56 99 331
Tomas Söderblom: 070-4447668

Suppleant:

Magnus Nordahl: 070-214 77 45

Ni kan nå oss på: info@brfsandsberg1.se

Föranmälan
Tomas Söderblom Foranmalan@brfsandsberg1.se

Vid Felanmälan
Jari Nieminen Felanmalan@brfsandsberg.se

Vid boendestörningar
Mari-Cristin Malm info@brfsandsberg1.se