Jag vill bygga om eller ändra någonting på min tomt

Utgångspunkten är att du som boende ska kunna utnyttja och utveckla den tomt som du förfogar över men det är bra att ha i åtanke att först höra med grannen och styrelsen innan du påbörjar den tänkta åtgärden.

Om du ska göra om någonting så lyder bestämmelserna enligt följande:

Styrelsen har tagit fram trivselregler som bestämmelser vad man får och inte får göra i och kring sitt boende. Innan du vidtar åtgärder på tomten måste du föranmäla detta och få ett godkännande för att det ska finnas dokumentation och för att det inte ska strida mot bygglagar eller regelrätt utförande. Innan man gör stora förändringar på markytor utanför sin bostad ska man ha sin grannes tillåtelse. Det åligger bostadsrättshavaren att inhämta och bekosta erforerliga myndighetstillståns såsom bygglov. Mer finns att läsa i Trivselreglerna.

När man har pratat med sin granne så skickar man ett mail till ”Foranmalan@brfsandsberg1.se” eller genom kontaktformuläret “Föranmälan” på hemsidan för godkännande och sen kan man påbörja sitt arbete.

Nedanstående åtgärder har Styrelsen beslutat enligt följande:

Plantering av häckar/Byggnationer av insynsskydd(Parhus)

-Plantering av häckar och byggnationer av insynsskydd ska i första hand diskuteras med sin granne, efter det så skickar man ett mail till ovanstående adress till styrelsen för godkännande. Vid byggnation så ska denna byggnad byggas i enlighet med redan befintliga standard och målas i samma kulör och ska också utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Isolera förråd(Parhus)

Innan man isolerar sitt förråd ska man ta reda på hur det utförs på ett fackmannamässigt sätt, sedan skickar man en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Anlägga egna grusgångar(Parhus)

-Innan man påbörjar markarbeten på sin tomt ska man skicka en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Montering av markiser(Parhus)

-Markiser får monteras ifall dom är i gråskala, dvs mellan grå till svart för att det ska följa områdets design. Innan man monterar sin markis så skickar man en föranmälan till styrelsen för godkännande.

Bygga ut trall (Parhus)

-Innan man påbörjar att bygga ut trallen skickar man in en föranmälan till ovanstående adress för                    godkännande.

Bygga uterum/inglasad balkong

-Efter att man har fått godkänt av sin granne/grannar skickar man in sin plan till ovanstående adress för godkännande.

        Följande arbeten kräver mer än styrelsens godkännande:

        Utbyggnad av carport(Parhus)

       Utbyggnad av carport kräver mer förarbete och tillstånd, hör av dig till styrelsen om du vill bygga ut den och  reda ut vad som behöver göras.