Jag vill bygga om eller ändra någonting på min tomt

Det är fritt fram att göra nästan vad man vill och styrelsen vill ha så få restriktioner som möjligt.

Om du ska göra om någonting så lyder bestämmelserna som följande:

Styrelsen har beslutat att i minsta mån sätta regler och bestämmelser för vad man får och inte får göra i och kring sitt boende. Dock vill Styrelsen att man innan påbörjade arbeten föranmäler detta och får ett godkännande för att det ska finnas dokumentation och för att det inte ska strida mot bygglagar eller regelrätt utförande. Innan man gör stora förändringar på markytor utanför sin bostad ska man ha sin grannes tillåtelse.

När man har pratat med sin granne så skickar man ett mail till ”Foranmalan@brfsandsberg1.se” eller genom kontaktformuläret ”Föranmälan” på hemsidan för godkännande och sen kan man påbörja sitt arbete.

Nedanstående åtgärder har Styrelsen beslutat enligt följande:

Plantering av häckar/Byggnationer av insynsskydd(Parhus)

-Plantering av häckar och byggnationer av insynsskydd ska i första hand diskuteras med sin granne, efter det så skickar man ett mail till ovanstående adress till styrelsen för godkännande. Vid byggnation så ska denna byggnad byggas i enighet med redan befintliga standard och målas i samma kulör och ska också utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Isolera förråd(Parhus)

Innan man isolerar sitt förråd ska man ta reda på hur det utförs på ett fackmannamässigt sätt, sedan skickar man en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Anlägga egna grusgångar(Parhus)

-Innan man påbörjar markarbeten på sin tomt ska man skicka en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Montering av markiser(Parhus)

-Markiser får monteras ifall dom är i gråskala, dvs mellan grå till svart för att det ska följa områdets design. Innan man monterar sin markis så skickar man en föranmälan till styrelsen för godkännande.

Bygga ut trall (Parhus)

-Innan man påbörjar att bygga ut trallen skickar man in en föranmälan till ovanstående adress för                    godkännande.

Bygga uterum/inglasad balkong

-Efter att man har fått godkänt av sin granne/grannar måste man titta upp gällande regler och ifall bygglov krävs, efter det skickar man in sin plan till ovanstående adress för godkännande.

        Följande arbeten kräver mer än styrelsens godkännande:

        Utbyggnad av carport(Parhus)

       Utbyggnad av carport kräver mer förarbete och tillstånd, hör av dig till styrelsen om du vill bygga ut den och                  reda ut vad som behöver göras.