Internet & TV

Föreningen är ansluten via fiber och quax till Falu Stadsnät

Här kan du se deras utbut av leverantörer:

https://www.falustadsnat.se/
Försäljning
Falu Stadsnät,Marknad
023-77 49 11

Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.

Innan du gör en felanmälan bör du göra följande:

1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna
2. Kontrollera att alla lampor lyser eller blinkar på din utrustning (dator, TV-box, router, telefonidosa etc)
3. Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter 10-15 minuter. Se också filmen “Felsökning” innan du gör en felanmälan. Klicka här för att se filmen.

Så här går en felanmälan till:

Kontakta din leverantör.
Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan.
Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
Leverantören återkommer till dig med besked. Klicka på knappen Alla tjänsteleverantörer för adressuppgifter till din leverantör.

Källa:
https://www.falustadsnat.se/pages/error