Kategori: Styrelsemöte

Styrelsemöte 2019-09-03

Styrelsemöte BRF Sandsberg 1                                                            2019-09-03 Deltagare: Patrik Hedenström, Tomas Söderblom, Magnus Nordahl, Jari Nieminen, Marita Wretskog Frånvarande: Patrick Olsson, Alexander Helgesson BRYGGA – Byggherre Katarina Hultkvist är positiv till att få ordning på brygg-problematiken.Från...

Protokoll från ordinarie årsmöte 04/29-19

§1 Närvarande medlemar: 23st, enligt bilagda avprickad närvarolista§2 Jan-Erik Hultqvist valdes till ordförande och Jan Johansson valdes till sekreterare för mötet§3 Till justeringsmän valdes Alexander Helgesson samt Jim Aronsson§4 Kallelsen godkändes§5 Dagordningen fastställdes utan...

Extra-insatt Styrelsemöte

Det kommer att vara ett extra styrelsemöte den 3/6. Styrelsen kommer att behandla frågor kring vad man som bostadsrättsägare får och inte får göra själv på sin tomt och vad man behöver söka tillstånd...