Författare: Tomas Soderblom

Nyhetsbrev september 2021

Styrelsen har nu haft första sammanträdet efter årsstämman och de olika posterna inom styrelsen är fördelade. Utöver de formella uppdragen har även några medlemmar i styrelsen fått olika ansvarsområden för att underlätta det löpande...

Nyhetsbrev december 2020

Vi går nu in i jul- och nyårshelger och hoppas att alla får möjlighet att fira det med nära och kära, även om det i år blir på ett annorlunda sätt med anledning av...

Styrelsesammanträde den 9 juni 2020

Styrelsemöte Bostadsrättsföreningen Sandsberg Deltagare:TomasJariMagnusMaritaJimPatrick Suppleant Andreas kallas fortsättningsvis till styrelsens möten Minnesanteckningar: Magnus kommer att författa ett nyhetsbrev riktat till föreningens medlemmar med information om styrelsens arbete och allmän information om föreningens verksamhet. Angående...

Styrelsemöte -Bostadsrättsföreningen Sandsberg 1 -2020-04-06

NärvarandeFrån styrelsen• Patrik Hedenström• Tomas Söderblom• Magnus Nordahl• Marita Wretskog• Alexander Helgesson• Jari Nieminen• Patrick Olsson Inbjuden:• Jan ”Janne” Johansson – ViNi Redovisningskonsult Ordf sammanfattar 2019 Ordförande Patrik Hedenström sammanfattar kort om det senaste...