Författare: Patrik Hedenström

Styrelsemöte 2019-09-03

Styrelsemöte BRF Sandsberg 1                                                            2019-09-03 Deltagare: Patrik Hedenström, Tomas Söderblom, Magnus Nordahl, Jari Nieminen, Marita Wretskog Frånvarande: Patrick Olsson, Alexander Helgesson BRYGGA – Byggherre Katarina Hultkvist är positiv till att få ordning på brygg-problematiken.Från...

Inför kommande styrelsemöte

Inför kommande styrelsemöte den 3:e Juni så ska bland annat våra gemensamma förhållningsregler diskuteras.Det kan vara frågor som t.ex parkering, gästparkering, regler kring allmänna utrymmen etc. Styrelsen vill därför veta vad ni har för...

Protokoll från ordinarie årsmöte 04/29-19

§1 Närvarande medlemar: 23st, enligt bilagda avprickad närvarolista§2 Jan-Erik Hultqvist valdes till ordförande och Jan Johansson valdes till sekreterare för mötet§3 Till justeringsmän valdes Alexander Helgesson samt Jim Aronsson§4 Kallelsen godkändes§5 Dagordningen fastställdes utan...

Extra-insatt Styrelsemöte

Det kommer att vara ett extra styrelsemöte den 3/6. Styrelsen kommer att behandla frågor kring vad man som bostadsrättsägare får och inte får göra själv på sin tomt och vad man behöver söka tillstånd...