Nyhetsbrev september

Den 29 augusti hade styrelsen möte och här följer information från det mötet.

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen följer fortsatt räntelägets utveckling. Som en följd av riksbankens räntehöjning behöver föreningen återigen agera med en ny höjning av samtliga medlemmars månadsavgift. Höjningen kommer att bli 5 procent baserat på din nuvarande månadshyra, som börjar gälla redan från 1 oktober.

Föreningens revisor Janne kommer närmaste dagarna att skicka ut avier med den nya avgiften. Styrelsen beklagar än en gång den nödvändiga avgiftshöjningen. Dessvärre har riksbanken gett signaler om ytterligare räntehöjning under hösten/vintern, vilket kan medföra att vi måste justera avgiften längre fram igen.

Gemensam trädgårdsdag 17 september

Styrelsen har tidigare redan informerat i föreningens Facebookgrupp (Sandsbergsgrannar) att vi ska ha en trädgårdsdag söndag 17 september. Vi hoppas på bra uppslutning den här gången så att vi gemensamt bidrar till att hålla snyggt där vi bor. Bland annat ska vi försöka åtgärda grusgångar som är fulla av ogräs. Inför trädgårdsdagen köper styrelsen bland annat in skottkärra och spadar som det också finns ett behov av.

Ny kod till pumphuset

Styrelsen beslutade att det var dags att byta koden till pumphuset där vi även förvarar trädgårdsutrustning med mera. Koden har delats ut muntligen till oss grannar. Om du inte fått den fråga valfri granne.

Sökt elstöd

Styrelsen har sökt det statliga elstöd åt föreningen, som företag/organisationer har rätt att få som kompensation för senaste års drastiska elpriser.

Mögelangrepp och belysningstrubbel

Det har visat sig att vissa medlemmar har mögelangrepp i sina förråd. Meddela gärna styrelsen om det är mögel hos dig. Styrelsen undersöker lämpliga åtgärder.

Som du kanske märkt har vi haft bekymmer med belysningen utanför våra hus. Tanken är att lamporna ska lysa från kväll till tidig morgon, men inställningen har under okända omständigheter blivit ändrad.

Nu hoppas vi att det ska vara i sin ordning igen och att lamporna ska lysa upp i höstmörkret.

Allt gott till er!

Vänliga hälsningar, styrelsen