Nyhetsbrev juni 2023

Hej alla grannar i sommarvärmen, här kommer information från styrelsen!

Nya styrelsen för Brf Sandsberg1

I slutet av maj beslutades om nya medlemmar i föreningens styrelse. Marita Wretskog är vald till ny ordförande. Helene Bengtsar är ny i styrelsen och föreningens kassör. Ann-Catrin Claesson Kraft är ny som suppleant i styrelsen. Tomas Söderbom är vald till sekreterare och Magnus Nordahl blir ordinarie ledamot. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Jenny Eldh och Jim Ahronzon.

Styrelsen tar ett gemensamt ansvar för föreningens ekonomi och för övergripande drift och underhåll.

Läs mer om styrelsen och ansvarsroller

Bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde?

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för sin bostadsrätt, sin del av fastigheten. Det innebär ansvar för allt som rör och finns i fastigheten invändigt. Om diskmaskinen till exempel behöver service, så är det innehavarens det vill säga ägaren som står för kontakter och kostnader.

Föreningen (medlemmarna) har gemensamt ansvar för fastigheten utvändigt, det vill säga tomtytor, altaner, trappor och andra gemensamma ytor och funktioner. Exempel är fasadmålning, trädgårdsskötsel, båtbryggan, utebelysning, inkommande värme och vatten. I föreningens ansvar ingår att åtgärda och stå för kostnader som rör det gemensamma. Det är dock varje medlems ansvar att vara aktsam och följa de råd som styrelsen ger och de stadgar som gäller. Vill man till exempel förändra något utvändigt måste man alltid få godkänt från styrelsen efter att ha gjort en föranmälan.

När det gäller sådan utebelysning på fasader som regleras med automatik bekostar föreningen. Lampor finns eller ska inom kort finnas i pumphuset. Belysningen vid parhusens ytterdörrar och runt spabaden (de som har) bekostar bostadsrättsinnehavaren för själva.

Båtplatser vid föreningens brygga

Så här års kommer det ofta frågor om båtplats. Vilken plats har jag? Finns det platser över? Vad gör jag om jag inte behöver min båtplats?

Alla medlemmar har en båtplats nere vid stora T-bryggan, men man har inte en specifik plats. Nyttjar man inte sin plats så kan man låna eller hyra ut den. Viktigt att komma ihåg då är att du fortfarande är fullt ansvarig för den plats du hyr ut. En bra kontakt med den som lånar eller hyr platsen är därför att rekommendera. Har du frågor om båtplatserna, mejla: info@brfsandsberg1.se

Avtal om fastighetsskötsel

Styrelsen har nu tecknat avtal med Komfast Fastighetsförvalnting i Falun. I avtalet ingår att de ska utföra regelbunden tillsyn av vår undercentral (värmepump i pumphuset på gården) och göra felavhjälpande underhåll vid behov. Mer information kommer gällande avtalet.

Karmskruv saknas i våra altan- och balkongdörrar

Har du svårt att stänga och/eller låsa din altan- eller balkongdörr? Det har visat sig att dörrarna inte blivit korrekt monterade. Karmen sitter inte fast med de skruvar som den behöver göra, vilket för med sig att dörrarna hänger mer eller mindre skevt. Många av oss har svårt att stänga och låsa ordentligt på grund av det. Styrelsen anser att felen behöver åtgärdas och karmskruv monteras, innan problemet riskerar att bli större och mer kostsamt för den enskilde.

Byggpartner AB anlitas för åtgärd hos de medlemmar som tackar ja. Alla medlemmar har nog snart fått frågan personligen av Helene och Jim som knackat dörr. Meddela annars Helene eller Jim!

Byggpartner räknar med att det görs under en och samma dag. Vilken dag det blir kommer ut via vår Facebookgrupp inom kort. Kostnaden för åtgärd kommer att debiteras för var och en, som tackat ja, på oktoberhyran.

Bevattningsförbud och bränt gräs

Ja det är inte bara underbart med ihållande sol och värme, utan regn tyvärr. I Falu kommun råder just nu bevattningsförbud ute förutom under nätterna, mellan 23.00 och 05.00. Håll koll på vad som gäller på Falu Energi- och vattens webbplats.

På grund av torkan är det bra om våra gemensamma grönytor får vara ifred ett par veckor, eller tills vi ser behov av klippning, så att gräset inte bara blir ännu mer bränt.

Rengöringen av gräsklipparen

På tal om gräsklippning så kommer här viktig info till dig som använder gräsklipparen. Efter att den använts ska du rengöra den undertill med vattenslangen på pumphuset. Men du får då inte lägga den på sidan eller tippa den framåt. Den får bara lutas försiktigt bakåt (handtaget ner mot marken). Annars rinner oljan ut mm och den måste till dyr service igen.

Och med det sagt, vill vi från styrelsen passa på att önska alla en riktigt skön fortsatt sommar!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen