Nyhetsbrev februari 2023

Hej alla grannar i Brf Sandsberg1! Och välkomna till Sundborn och vår förening säger vi till våra nya grannar i parhus nr 20 A.

Det här nyhetsbrevet bygger på information från styrelsens möte 16 februari 2023.

Ränteläget påverkar månadsavgiften

Styrelsen fortsätter att följa ränteutvecklingen noggrant för att bevaka räntehöjningar och analyserar hur föreningens egna höjda bolåneräntor påverkar föreningens ekonomi.

Utgångspunkten är att säkerställa föreningens intäkter så att vi upprätthåller en trygghet och en balans mellan föreningens intäkter och utgifter. I november fattade styrelsen därför beslutet att höja innevarande månadsavgift med 15 procent från och med 1 november. Styrelsen informerade i samband med höjningen att nytt beslut gällande avgiften skulle tas efter årsskiftet, vid eventuellt ytterligare räntehöjningar.

Som väntat har räntan stigit igen och för att svara mot de ökade räntekostnaderna har styrelsen kommit fram till att det är nödvändigt att höja avgiften med 11 procent för föreningens medlemmar. Förhoppningsvis behöver vi inte reglera avgiften mer efter denna höjning, utan att det täcker även en kommande räntehöjning som riksbanken förväntas komma med under våren. Vi får hoppas på det! 

Den nya avgiften kommer att börja gälla från 1 april och blir justerad på kommande betalningsavier som vår redovisningskonsult Janne Johansson skickar ut kvartalsvis. 

Har du frågor eller vill prata om höjningen av månadshyran är du välkommen att kontakta styrelsen genom mejl info@brfsandsberg1.se.

Regler gällande att ladda elbil

Styrelsen har tagit beslutet att det från 1 mars inte är tillåtet att ladda elbilar i motorvärmaruttag vid lägenhetshusen. Det gäller både i carportlängan och parkeringarna utan tak som har motorvärmare.

Det är av säkerhetsaspekter, men även av ekonomiska skäl som styrelsen tagit beslutet.

Styrelsen ska ta fram förslag på alternativa lösningar för att ladda elbil vid lägenhetshusen.

Av samma säkerhetsskäl får boende i parhusen inte heller använda motorvärmare som laddare för elbil. Behöver du en laddbox för elbil ska du föranmäla sådan installation till styrelsen. Boxen bekostar du som lägenhetsinnehavare själv.

Läs mer: Installation av elbilsladdare | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Motioner till årsstämma

23 maj är det dags igen för föreningens årsstämma. Stämman är till för att alla medlemmar ska få information från styrelsen och vara delaktiga i årliga beslut till exmepel nya ledamöter. Dagordningen kommer alla kunna ta del av cirka två veckor innan stämman.

Inför stämman behandlar styrelsen motioner från er medlemmar. Har du förslag till styrelsen ska du lämna in dem som motioner via mejl till Magnus Nordahl senast 31 mars.

Är du intresserad av att bli ny ledamot i styrelsen ska du anmäla det till valberedningen, Erik Järvetun i lägenhet 2 F.

Stämman håller vi som vanligt vid vår gemensamma grillplats, där vi bjuder på korv och samlas klockan 18.00. 

Uppdaterade kontaktuppgifter på brfsandsberg1.se

Nu har vi uppdaterat informationen på föreningens webb, så att kontaktuppgifter till styrelsen och respektive roll i styrelsen är aktuella.

//Soliga vinterhälsningar från Styrelsen