Nyhetsbrev oktober 2022

Tack för alla bidrag under sommaren och trädgårdsdagen för några veckor sedan. Det gjorde stor skillnad för ögat.

Sandlådan är nu på plats på innergården och kommer att fyllas på med mer sand.

Höjning av månadsavgiften
Det har nog inte undgått någon att räntorna har stigit brant på kort tid. Det påverkar även vår bostadsrättsförenings låneräntor och därför har styrelsen med stöd av vår redovisningskonsult Janne Johansson analyserat föreningens ekonomiska läge. Utgångspunkten är att säkerställa föreningens intäkter så att vi upprätthåller en trygghet och en balans mellan föreningens intäkter och utgifter. För att svara mot de ökade räntekostnaderna har styrelsen kommit fram till att det är nödvändigt att höja avgiften med 15 procent. Den nya avgiften gäller från november månad. De redan utskickade månadsavierna för november och december kommer att kompletteras med en tilläggsfaktura för avgiftshöjningen för november och december månad. Den extra fakturan får samma förfallodatum som fakturan för december månads ordinarie månadsavgift men du kan välja mellan att betala tilläggsfakturan på en gång eller dela upp betalningen på två månader.

Styrelsen följer ränteutvecklingen noggrant och kommer i början av nästa år att fatta ett nytt beslut om huruvida ytterligare anpassningar av månadsavgiften behöver göras.

Ökade energipriser – så kan du spara el
Styrelsen ser i dagsläget inte att avgiften för värme och vatten behöver höjas men det är viktigt att vi alla i föreningen gör vad vi kan för att hålla nere kostnaderna. De stigande elpriserna kan vi inte göra något åt, men det går att minska energianvändningen i våra hushåll. Det har vi alla en gemensam vinning i. I en mindre förening som denna får det stor betydelse vad var och en gör. Via länken nedan kan ni se vad ni kan göra för att hålla nere energikostnaderna. Det som påverkar föreningens kostnader är uppvärmningen och vattenförbrukningen. Värt att notera är att uppvärmningen står för cirka 60 procent av hushållets energiförbrukning, d.v.s. hur varmt vi har i bostaden har stor betydelse, men även hur länge vi duschar.

Spara energi – 10 enkla tips (energimyndigheten.se)

www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/minska-elforbrukningen

Nya inköp och åtgärder

  • Föreningen har köpt in en stege som hänger på sidan av pumphuset. Varsågod att använda vid behov och häng sedan tillbaka. Till våren planerar vi nya trädgårdsdagar.
  • Det finns även en nyinköpt motordriven häcksax i pumphuset att använda.
  • Flera spabad har sprickor i panelen och de skadade delarna behöver bytas ut. Att få det åtgärdat går på garantin. Kontakta i första hand Svenska bad på telefon 0325-300 40 alternativt e-post info@svenskabad.se. För fel eller skador som inte går på garantin kontakta styrelsen innan du vidtar åtgärder.  

Hur ofta behöver skorstenen sotas?
De hushåll som har kamin behöver ta ansvar för att sotning sker så ofta som det behövs. Företaget Sotning & Brandskydd i Dalarna skickar information om kontroll och sotning till berörda hushåll en gång om året. Om du eldar mindre än 1 kubik per år finns möjlighet att anmäla det till Sotning & Brandskydd för att kontrollerna istället ska göras vart tredje år.

Ytterligare gästparkering
Det finns behov av fler gästparkeringar och därför har styrelsen beslutat om en ny gästparkeringsplats (1 plats) vid pumphuset. Platsen har hittills varit uthyrd men den kommer att skyltas om och blir tillgänglig för besökare från början av november. Två av de tre parkeringsplatserna vid Pumphuset kommer således att vara disponibla för besökande.

Styrelsen för Brf Sandsberg1