Nyhetsbrev juli 2022

Nyhetsbrev juli 2022

Vilken sommar vi har nu! Tur att det inte är långt till ett svalkande dopp.

I början av juni hade styrelsen möte i en delvis ny konstellation. Styrelsen beslutade att välja Mari-Cristin Malm till ny ordförande, enligt förslag. Därmed tackar vi Tomas för de år som han hållit i ordförandeklubban. Jenny Eldh blir ny ledamot och Patrik har valt att lämna sitt uppdrag i styrelsen. 

Förbättringar och underhåll

Plattsättningen är klar vid lägenheterna och berörda i styrelsen vittnar om att det har blivit bra. Om du upplever det annorlunda, så hör av dig till styrelsen via mejl.

Vi har köpt in en sandlåda för barnen att leka i så snart den fyllts på med sand. Kom ihåg att vika över locket när ni lekt klart, så skyddar vi den från katter.

Vi har även köpt in en stege och fler verktyg för trädgårdsskötsel. Detta finns i pumphuset.

Något som diskuterats är tydligare skyltning av husnummer. Detta är också på gång. Styrelsen beslutade på mötet att titta på nya möjliga lösningar som alternativ till duken över pergolan, som mest strular.

På årsstämman i juni beslutades att föreningen ska köpa in nya sopkärl och ersätta de som är dåliga/spruckna. 

Solen skiner och gräs, buskar och rosor växer… Det är fint på gården nu! Bra att vi tar vårt gemensamma ansvar för gräsklippningen. Om du planerar att vara borta när det är din klippvecka, enligt tidigare utskickat schema, så kom ihåg att byta vecka med en granne. 

Kom också ihåg att olja in ditt trädäck om det inte blev gjort förra sommaren. Det är hög tid att göra det nu. Solen torkar ut träet och däcket behöver skyddas för att hålla längre. Föreningen har köpt in olja. Maila styrelsen vid behov.

Vi skickar också en särskild påminnelse om att följa medföljande anvisning för underhåll av spabadet för berörda bostadsrättsinnehavare.

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt riktigt skön sommar!