Nyhetsbrev december 2021

Julen står inför dörren och snön ligger vit på backen. Vi har haft några veckor med ordentlig kyla, men senaste dagarna har det varit lite mildare. Det medför att halkrisken ökar och risk för att snö rasar ner från taken. Tänk därför på att vara extra försiktiga när ni rör er utomhus. Även om vi har monterat extra rasskydd på taken, finns en viss risk för mindre snöras som nu också kan innehålla en del is. Det är också en den tid på året där många vill tända ljus inomhus. Kom ihåg att aldrig lämna brinnande ljus obevakade och passa på att se över brandskyddet, t.ex. brandvarnare och brandsläckare m.m. om ni inte redan har gjort det.

Under hösten har styrelsens jobbat vidare med ett antal frågor. Plattsättningen vid lägenhetshusen är under bevakning. Då entreprenörerna har varit fullbokade och då kylan har kommit kommer plattläggningen troligtvis ske till våren.

Inoljning av trapphusen i lägenhetshusen kommer genomföras under våren, mer info kommer när det börjar dra ihop sig. Ni som inte hann med att olja in era altaner/balkonger i somras behöver se till att det görs kommande vår/sommar.

Besiktningspunkterna i etapp 2 ska i stort sett vara åtgärdade. Ev. återstår någon enstaka punkt i skrivandets stund.

En grill/eldstad är inköpt och placerad vid gemensamhetsytan mellan parhusen. Fyllnadsmassor kommer att läggas i och därefter hoppas vi att ni alla passar på att använda både grill och möbler som finns på vår gemensamhetsyta. Passa på att mingla, grilla lite korv m.m.

En stege kommer att köpas in till föreningen som medlemmarna kan använda vid behov. Den kommer att hänga på värmepumphusets sida mot gemensamhetsytan.

Styrelsen undersöker även möjligheten att köpa upp och montera skyltar med husnummer ute vid vägen så att det enklare går att utläsa för gäster, leveranser m.m. var de olika bostäderna är belägna.

Vi vill även påminna alla om att hålla efter ventilationsaggregaten. Filter ska rengöras/bytas 1-2 ggr/år för att ventilationen ska fungera optimalt. Fler filter kommer att köpas in och förvaras i värmepumpshuset. Rekommendationen är även att ha aggregatet inställt på 2:an för att ha en jämn och bra cirkulation på luften i bostaden.

För er som bor i parhus är det bra om ni kontrollerar era spabad. Några har upptäckt att frontluckan har spruckit. Då det går på garantin behöver det anmälas till www.svenskabad.se Tyvärr saknas underlag på inköpen av spabaden från Erlandssons till följd av konkursen. Men det bör vara möjligt att få ut nya luckor på garantin ändå. För att anmäla det behöver foton på luckan bifogas. Antingen gör ni det själva, eller så kan ni senast 22/12 maila eller sms:a bilder med en beskrivning på skadan till magnusnordahl@hotmail.com eller 070 – 214 77 45 så samordnar vi anmälan till SvenskaBad.

Ni har troligtvis även fått meddelande på baden som heter ”Spa check-up”. Detta kräver ingen särskild åtgärd, utan ska ses som en påminnelse om att underhålla spabaden. T.ex. se över filter, göra rent m.m.

Vi har även uppmärksammats på att en del har bekymmer med handduksvärmarna. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar, men om det är många som har fel på dem kommer vi att gå ihop och göra gemensam sak med leverantören. Kontrollera därför om era handduksvärmare fungerar. De ska även vara fyllda med vatten, men inte ända upp till kanten. Se bruksanvisningen/användarmanualen för mer info om hur dem fungerar. Om ni har fel på handduksvärmarna, maila då det till: info@sandsberg1.se  

Vi vill även uppmärksamma medlemmarna i parhusen att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att säkerställa att inga skador uppstår vid fönstret om man använder det för duschning. T.ex. kan man montera ett draperi eller något annat som säkerställer att vatten inte skvätter in och blir liggandes på fönsterbrädet.

Ekonomin i föreningen är fortsatt stabil. Dock kommer styrelsen också att börja planera för framtida underhåll för att säkerställa att det finns en ekonomi som klarar framtida underhåll. Styrelsen håller även på och ser över föreningens lån och lägger om dem då räntorna för närvarande är gynnsamma. Det har medfört att på ett av lånen har räntekostnaden förhandlats ner. Ett av lånen kommer att ses över i januari och förhoppningsvis kan vi även där förhandla om räntorna. Det medför en besparing för föreningen vilket också gör att vi passar på att amortera lite extra på lånen.

Vi vill även redan nu påminna om möjligheten att skriva motioner till nästa års årsstämma. Datum m.m. kommer skickas ut tidig vår.

Med detta vill styrelsen önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Varma hälsningar

Styrelsen