Nyhetsbrev september 2021

Styrelsen har nu haft första sammanträdet efter årsstämman och de olika posterna inom styrelsen är fördelade. Utöver de formella uppdragen har även några medlemmar i styrelsen fått olika ansvarsområden för att underlätta det löpande arbetet i föreningen. Fördelningen ser ut enligt följande:

Ordförande: Tomas Söderblom (12B)

Vice ordförande: Magnus Nordahl (8A)

Sekreterare: Patrick Olsson (14B)

Kassör: Marita Wretskog (8B)

Trädgårdsansvarig, utomhusskötesel etc: Jim Aronsson (4F)

Innebär att planera och organisera för att föreningen löpande håller efter de gemensamma ytorna utomhus, t.ex. att ordna med trädgårdsdagar m.m.

Kommunikations- och boendeansvarig: Magnus Nordahl (8A)

Innebär att förmedla information till föreningens medlemmar om det som styrelsen har behov att kommunicera. Det innebär även att ta emot synpunkter från medlemmar över störningar m.m. Observera att det inte är en störningsjour då alla medlemmar har ett ansvar för allas trivsel, men då det ändå finns behov av att lyfta frågor om trivsel och störningar kan medlemmar i föreningen meddela det till boendeansvarig på mail eller telefon. magnusnordahl@hotmail.com eller 070 – 214 77 45.

Bygg- och underhållsansvarig: Jari Nieminen (2A)

Innebär att sköta det löpande arbetet kring felanmälningar, bygg- och underhållsfrågor som ingår i styrelsens ansvar.

Under sommaren och hösten har utemöbler köpts in och placerats ut vid gemensamhetsytan vid parhusen samt utanför lägenhetshus 4. Det kommer även köpas in en eld- och grillstad som kommer placeras vid gemensamhetsytan vid parhusen. Vi hoppas att det bidrar till en ökad trivsel i föreningen och att vi som grannas får möjlighet att träffas och lära känna varandra lite mer.

Plattsättningen som ska göras utanför lägenhetshusen planeras att ske under hösten. Landgången till bryggan har förlängts för att bättre kunna möta högre vattennivåer i sjön då sensommarens höga vattenflöden gjorde att bryggan rörde sig lite utåt. Vi vill även uppmärksamma samtliga medlemmar som har båt att förtöja båtarna på ett säkert sätt där förtöjningen sträcks upp så att de inte slår mot bryggan. Det är alltså viktigt att båten förtöjs mot den yttre delen av bommen så den är tillräckligt uppsträckt för att inte slå i bryggan då det skadar både bryggan och båten.

Den varma sommaren gjorde att flera av medlemmarna inte har haft möjlighet att olja in sina uteplatser. Det viktiga är att varje medlem tar ansvar för att trallen på uteplatsen inte blir förstörd utan att inoljning sker i tid. De av er som ännu inte har haft möjlighet att olja in uteplatsen behöver därför hämta olja vid värmepumpshuset och förvara den inne i er bostad till dess att ni får möjlighet att olja in. Detta för att oljan inte får stå i minusgrader. Det innebär att ni inte heller kan förvara oljan i era förråd eftersom det också där kommer bli för kallt.

När det gäller trapphusen i lägenhetshusen kommer styrelsen köpa in arbetet. Förhoppningsvis kan det arbetet ske under hösten om det finns en firma som har möjlighet att utföra arbetet nu, annars kommer det att ske till våren.

Under hösten och början av vintern beräknas även åtgärderna efter 2-årsbesiktningen av etapp 2 genomföras.

Ytterligare en parkeringsplats är uthyrd. Det innebär att vid värmepumphuset är de 2 platserna till höger uthyrda och det finns då en gästparkering som är platsen längst till vänster.

Styrelsen har också tagit fram ett välkomstbrev som innehåller lite nyttig information för boende i föreningen. Det kommer framöver delas ut till nya medlemmar, men nu vid första tillfället kommer välkomstbrevet skickas till samtliga medlemmar då det också innehåller information som är bra att ha.

De nya stadgarna där årsstämman tog beslut nr 2 för några ändringar har nu också godkänts av bolagsverket. Det innebär att det numera är den nya versionen av stadgar som gäller. Stadgarna går att finna på hemsidan.

Gräsklippningen av gemensamhetsytorna har fungerat bra under sommaren och styrelsen vill tacka alla i föreningen som har hjälp till.

Vi hoppas nu att alla får en fortsatt finns höst. Vi vill också passa på att hälsa nya medlemmar välkomna till föreningen!

Varma hälsningar

Styrelsen