Styrelsesammanträde den 9 juni 2020

Styrelsemöte

Bostadsrättsföreningen Sandsberg

Deltagare:
Tomas
Jari
Magnus
Marita
Jim
Patrick

Suppleant Andreas kallas fortsättningsvis till styrelsens möten

Minnesanteckningar:

Magnus kommer att författa ett nyhetsbrev riktat till föreningens medlemmar med information om styrelsens arbete och allmän information om föreningens verksamhet.

 • Angående Inköp av utrustning för skötsel av gemensamma trädgårdsytor
  • Förslag på utrustning
   • Gräsklippare
    • Robotgräsklippare ?
     • Beslut : Avvakta större kostnader till efter 2 årsbesiktning
    • Vanlig gräsklippare tills vidare för att se hur det fungerar
     • Beslut: Köp en bra motorgräsklippare som kan användas även om man i framtiden köper en robotgräsklippare.
     • Beslut : Jari beställer från Dala lantbruksmaskiner
      • 1 Gräsklippare Huskvarna
      • 1 Trimmer Huskvarna
      • 2 Lövräfsa
      • 2 Pinnkratta
      • 2 Häcksax                          
      • 2 Sekatör
      • 1 Spade
      • 1 Skyffel
      • 2 Ogräs set
      • 1 Skottkärra
 • Förvaringsbod för trädgårdsutrustningen
  • Beslut: Jari och Magnus kollar upp alternativa lösningar och väljer på eget bevåg med hänsyn till det resonemang som förts i styrelsen.
   • Bygga ?
   • Köpa färdigt ?
   • Thomas kollar bygglovsfrågan
 • Soptunnor avskärmning
  • Beslut: Nej för tillfället med argumentet att avskärmning är endast symptomlindrande.
   • Styrelsen kompletterar med information kring hur man som bostadsrättsinnehavarare hanterar komposten för att ta bort orsaken till problemen.
   • Jim axlar rollen som ansvarig för rengöring av kärlen vid behov efter varje tömning.
   • Utvärdering efter sommaren
 • Sandlåda 
  • Beslut: Magnus kollar bästa alternativet och löser frågan i enlighet med det resonemang som förts i styrelsen.
   • Köp färdig med lock
   • Vart man hämtar sand
   • Ta med Picknick bord
 • Flaggstång
  • Beslut: Beställs 6500 sek inkl vimpel flagga och frakt
   • Gjutning av infästning (Jari och Patrick ordnar gjutningen 13-14 Juni)
 • Takrasskydd
  • Jari fixar ny offert efter avdrag enligt nedan
  • Kompletteras det finns en offert på 85.000 sek färdigt och klart
   • Jari reviderar offerten och tar in pris på entréer i lägenhetshusen, baksidan på parhusen och längs med insidan på carport vid lägenhetshusen.
 • Parkeringsplatser
  • Beslut: Magnus skickar ut en fråga om det finns någon som vill hyra extra parkeringsplats
   • Beroende på svar så hanteras frågan
 • Cykelställ
  • Beslut:
   • Ronny ställer dit ett cykelställ
   • Patrick ställer dit ett cykelställ
 • Plattsättning utanför lägenhetshusen
  • Beslut: styrelsen tillåter aktuell plattsättning
   • På nr 2 är plattsättningen godkänd
   • På nr 4 godkänner styrelsen den plattsättning som är gjord
   • Utgångspunkten för vidare plattsättning är att man håller sig till lägenhetsavskiljande vägg
 • Brygga
  • Beslut: Styrelsen ansvarar för platsfördelning säsongsvis
   • Platsen måste användas
   • 12 st bommar köps in
   • Magnus formulerar ett utkast på regler kring båtplatser
   • Ett lass grus beställs ca 5 ton till bryggan (Jari)
 • Ansvarsområden fördelas i styrelsen
  • Magnus sammanställer en kontaktlista för styrelsen och bifogar den i nyhetsbrevet
   • Marita Ekonomi administration
   • Jari Byggfrågor och maskinansvarig
   • Jari och Patrick kontaktpersoner kring el såsom proppar och
   • Patrick ansvarig för kontakter med entreprenörer m.m. Samt(Flagga) (Thuja)
   • Jim sköter gräsklippnings schema börjar gälla fr.o.m 15 Juni
    • Schemat skickas ut tillsammans med nyhetsbrevet som Magnus formulerar,
 • Finansiering
  • Föreningen har idag ca 300.000 sek i likvida medel.
  • Kostnader som föreningen behöver ta i närtid uppskattas till ca 200 000 sek.
  • Med marginal för oförutsedda kostnader behöver föreningen ha 400 000 sek
  • Styrelsen beslutar att föreningen lånar upp 400.000 sek för att inte påverka likviditeten.
  • Marita och Tomas besöker banken
 • Fördelningen av arvode till styrelsen
  • Beslut: Ersättningen fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter och det är upp till var och en om man vill ta emot ersättningen.

Vid protokollet

Patrick Olsson