Styrelsemöte -Bostadsrättsföreningen Sandsberg 1 -2020-04-06

 1. Närvarande
  Från styrelsen
  • Patrik Hedenström
  • Tomas Söderblom
  • Magnus Nordahl
  • Marita Wretskog
  • Alexander Helgesson
  • Jari Nieminen
  • Patrick Olsson

  Inbjuden:
  • Jan ”Janne” Johansson – ViNi Redovisningskonsult

 2. Ordf sammanfattar 2019

  Ordförande Patrik Hedenström sammanfattar kort om det senaste året och de utmaningar som byggansvariga Erlandssons konkurs bostäder har orsakat.

3. Ekonomiska rapporten

Jan Johansson från Vini Ekonomikonsult som är företaget som anlitas av bostadsrättsföreningen för att hantera ekonomiska frågor går igenom det ekonomiska läget.
Ekonomin ser i stort god ut.

4. Inför årsmötet

Föreningens årsstämma är kallad till den 2 juni och inför detta möte kommer styrelsen efterfråga samtliga medlemmar om ärenden att ta upp.

5. Överlämning

Då Patrik Hedenström ska lämna sin post som ordförande i Styrelsen görs en överlämning där följande punkter tas upp:
• De radon mätare som har varit utplacerade i våra fastigheter ska nu lämnas tillbaka. Radonmätarna är märkta med unika ID-nummer och styrelsen kommer informera medlemmarna hur dessa ska lämnas tillbaka.
• Styrelsen kommer ansvara för två års besiktningen då Erlandsson gått i konkurs. Styrelsen kommer boka ett bolag som kan genomföra detta så nära tvåårsdatumet som möjligt. För den första etappen blir det ungefär vid november 2020.
• Garantier från underleverantörer av bygget gäller i majoriteten av fallet inte. Detta då dessa hade avtal mot Erlandsson bygg i Dalarna AB och inte bostadsrättsföreningen.
• Diskussion kring de fel som finns i lägenheterna och hur dessa bäst hanteras.
• Adress till bostadsrättsföreningen kommer framöver till kassör i styrelsen som för tillfället är Marita Wretskog.
• Avtalet vi har mot firman som plogar och grusar går ut till våren och behöver därmed ses över.
• Bolaget som anordnade våra trädgårdar ska genomföra en ettårs besiktning till våren för att hantera de brister som har uppkommit.

6. Övrigt

Styrelsen ämnar skriva ett avtal med en av brygginnehavarna i viken för att flytta föreningens brygga bort från badbryggan. Utöver detta ska två sektioner till införskaffas där bostadsrättsföreningen står för den ena och Hultqvist Fastigheter står för den andra. Dessa ska placeras tillsammans med de nuvarande så de bildar en T-form.

7. Byte av ordförande och firmatecknare

Patrik Hedenström avgår med detta möte som ordförande och styrelsen väljer i hans ställe in Tomas Söderblom att verka som ordförande fram till årsmötet.

Styrelsen ändrar att välja om Firmatecknare för styrelsen. Firmatecknare framöver blir ordförande och kassör i styrelsen. Dessa är för tillfället Tomas Söderblom och Marita Wretskog