Styrelsemöte -Bostadsrättsföreningen Sandsberg 1 -2020-04-06