Klartecken för ändring och flytt av bryggan

Föreningen har sökt och beviljats bygglov för ändring och flytt av befintlig brygga. Kommunens beslut att bevilja bygglov har vunnit laga kraft. Föreningen har också kommit överens med innehavare av brygga i viken om att flytta föreningens brygga till den platsen i utbyte mot två platser på föreningens brygga. Beställning har gjorts av de två bryggdelarna som ska monteras ihop med den befintliga bryggan. När väl bryggdelarna är klara för att hämtas ämnar Tomas, Jari och Karl att hämta bryggdelarna. Vi har för avsikt att själva ombesörja att flytta och montera fast de nya bryggdelarna. Styrelsen återkommer om datum för detta och det skulle vara uppskattat om fler från föreningen vill hjälpa till med bryggföretaget.

När väl bryggan är på plats är samtliga bostäder i föreningen tillförsäkrad en båtplats.