Styrelsemöte 29/1-2020 18.00, Bjungnäsvägen 8A

Närvarande:

Patrik Hedenström
Magnus Nordahl
Alexander Helgesson
Marita Wreetskog
Jari Nieminen
Tomas Söderblom
Patrik Olsson

 1. Ordf sammanfattar 2019
  Ordförande Patrik Hedenström sammanfattar kort om det senaste året och de utmaningar som byggansvariga Erlandssons konkurs bostäder har orsakat.

 2. Jari sammanfattar fastigheternas fel och brister som kvarstår
  16 anmälningar kvarstår sammanlagt. Flera handlar om mindre ärenden exemelvis målningar över sprickor mm. En preliminär beräkning av Jari visar att kostnaderna bedöms vara upp till ca *sekretess*. Detta är enbart en preliminär bedömning och kostnaden kan förändras.
  Flertalet av värmeväxlarnas till och av-luft verkar ha problem framförallt med isoleringen vilket eventuellt kan orsaka problem både på kort och lång sikt. Styrelsen kartlägger vidare problemet och återkommer med åtgärdsförslag när bristerna är kända.
 3. Tomas & Patrik sammanfattar de möten och diskussioner som förts med *Sekretess* och planerna framöver

  Tomas och Patrik har varit i kontakt med *Sekretess* för att granska problematiken kring konkursen av Erlandssons. Flera saker har framkommit och *Sekretess* driver vidare processen enligt flera spår.
  *OM MAN VILL TA DEL AV DEN HÄR INFORMATIONEN KAN MAN GÖRA DET GENOM ATT HÖRA AV SIG TILL ORDF. I STYRELSEN*
 4. Övriga frågor/info kring punkt 1-3
  Inga fler frågor om punkt 1-3.
 5. Ta beslut kring punkt 1-3

  Styrelsen ger Patrik Hedenström och Tomas Söderblom mandat att fortsätta med samarbetet med *Sekretess* och driva vidare arbetet med att lösa bostadsrättsföreningens problematik i samband med Erlandssons konkurs.
 6. Övriga frågor och funderingar från styrelsen
  Styrelsen har sett över försäkringar och tecknat en mer heltäckande försäkring.

  Samtal har skett med ansvariga för snöröjningen om att återställda grusgångarna då mycket av gruset följde med i skottningen. De har accepterat detta.
 7. Åtgärderna kring bryggan måste tas tag i med kommunen och bli klart.
  Kommunikation sker med ägaren boranför den tidigare tilltänkta bryggan om att förlägga föreningens brygga på deras plats. De står positiva till detta och Patrik Hedenström kommer att kontakta dom igen för att gå vidare med arbetet.

 8. Diskutera ansvarsfördelningen i styrelsen, frågor och funderingar från medlemmarna besvaras i dålig grad.
  Magnus tar på sig att vara första kontakt med övriga i bostadsrättsföreningen vida Facebook.
 9. Kallelse till årsstämma för hela föreningen där vi måste informera om vad som kommer att hända framöver och varför.
  Styrelsen ämnar kalla till årsmöte. Styrelsen kommer att kontakta valberedningen för att påbörja sitt arbete.
  Mötet kommer att kallas till den 31:a Mars. 17/3:e sätts som deadline för valberedningen att lämna in sitt förslag. Alexander kontaktar valberedningen som består av Therese Arvidsson och Mari-Christin Malm så att de kan starta sitt arbete.