Styrelsemöte 2019-09-03

Styrelsemöte BRF Sandsberg 1                                                            2019-09-03

Deltagare: Patrik Hedenström, Tomas Söderblom, Magnus Nordahl, Jari Nieminen, Marita Wretskog

Frånvarande: Patrick Olsson, Alexander Helgesson

  • BRYGGA – Byggherre Katarina Hultkvist är positiv till att få ordning på brygg-problematiken.Från vår sida kommer styrelsens Tomas Söderblom och Karl-Erik Wretskog, boende på Bjungnäsvägen 8b, ta kontakt med Katarina för att gå igenom planritning och bygglov så att vi kan få en lösning till våren. Kravet ska vara en deadline till 31 maj 2020.
  • GRÄSKLIPPNING – Har fungerat bra denna säsong. Styrelsen beslutade att vi kommer fortsätta på samma sätt tillsvidare. Diskussion uppkom om vi ska köpa in en gemensam gräsklippare. Men Jari tyckte att det fungerade bra att låna hans privata.
  • PLOGNING OCH SANDNING – Ordförande Patrik Hedenström kommer ta kontakt med vald entreprenör för avtalsskrivning inför stundande vinter.
  • HÄCK-KLIPPNING – Beslutades att vi avvaktar till våren med att klippa ned häckplantorna, då många plantor är taniga. De kan behöva lite mer tid för att bli lite större.
  • ÅTGÄRDSPUNKTER EFTER SLUTBESIKTNING – Erlandssons Bygg kommer fortsätta på måndag 9 september med att åtgärda alla kvarvarande punkter.
  • FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET – styrelsen skall alltid kontaktas för godkännande av köpare.
  • STAKET/PLANK RUNT SOPTUNNORNA – diskuterades att vi skulle bygga detta runt alla tunnor.

I övrigt tycker vi att all byggnation och plantering som har gjorts av alla i föreningen har hållits inom de ramar som vi har satt.

Angående trivselkommité är styrelsen angelägna att få intresserade till detta. Kontakta gärna någon i styrelsen så vi vet att intresse finns.