Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/couverts/brfsandsberg1.se/wp-content/themes/hueman-pro/addons/pro/wfc/wordpress-font-customizer.php on line 521

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/couverts/brfsandsberg1.se/wp-content/themes/hueman-pro/addons/pro/infinite/infinite-scroll/class_infinite.php on line 243
Protokoll från extra-insatt styrelsemöte 3/6-19 – BRF Sandsberg 1

Protokoll från extra-insatt styrelsemöte 3/6-19

  1. Uppföljning av markarbeten och grönområden

Allmänna smådetaljer utanför besiktningsprotokoll finns. Björkarna mellan 6:an och 8:an måste tas ned för att dom är skadade under entreprenadstiden.

2. Genom diskussioner sätta bestämmelser för vilka arbeten man får inte får utföra själv i och kring sitt boende

Styrelsen har beslutat att i minsta mån sätta regler och bestämmelser för vad man får och inte får göra i och kring sitt boende, dock vill Styrelsen att man innan påbörjade arbeten föranmäler detta och får ett godkännande för att det ska finnas dokumentation och för att det inte ska strida mot bygglagar eller regelrätt utförande. Innan man gör stora förändringar på markytor utanför sin bostad ska man ha sin grannes tillåtelse.

När man har pratat med sin granne så skickar man ett mail till ”Foranmalan@brfsandsberg1.se” för godkännande och sen kan man påbörja sitt arbete.

Nedanstående åtgärder har Styrelsen beslutat enligt följande:

Plantering av häckar/Byggnationer av insynsskydd(Parhus)

-Plantering av häckar och byggnationer av insynsskydd ska i första hand diskuteras med sin granne, efter det så skickar man ett mail till ovanstående adress till styrelsen för godkännande. Vid byggnation så ska denna byggnad byggas i enighet med redan befintliga standard och målas i samma kulör och ska också utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Isolera förråd(Parhus)

Innan man isolerar sitt förråd ska man ta reda på hur det utförs på ett fackmannamässigt sätt, sedan skickar man en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Anlägga egna grusgångar(Parhus)

-Innan man påbörjar markarbeten på sin tomt ska man skicka en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Montering av markiser(Parhus)

-Markiser får monteras ifall dom är i gråskala, dvs mellan grå till svart för att det ska följa områdets design. Innan man monterar sin markis så skickar man en föranmälan till styrelsen för godkännande.

Bygga ut trall (Parhus)

-Innan man påbörjar att bygga ut trallen skickar man in en föranmälan till ovanstående adress för godkännande.

Bygga uterum/inglasad balkong

-Efter att man har fått godkänt av sin granne/grannar måste man titta upp gällande regler och ifall bygglov krävs, efter det skickar man in sin plan till ovanstående adress för godkännande.

        Följande arbeten kräver mer än styrelsens godkännande:

Utbyggnad av carport(Parhus)

Utbyggnad av carport kräver mer förarbete och tillstånd, hör av dig till styrelsen om du vill bygga ut den och reda ut vad som behöver göras.

3. Sätta bestämmelser för parkering på gården.

Parkering på gårdarna är tillåtet under premisser att man inte hindrar andra att ta sig förbi och att man visar hänsyn till dom omkring sig.

4.Genom diskussion avgöra ifall en ”enklare sopstation” bör genomföras.

Styrelsen har bestämt två stycken platser där sopkärlen kommer att stå, dom kommer att vara intill gästparkeringen vid parhusen och mellan parkeringen och Bjungnäsvägen vid hyreshusen.

5.Genom diskussion avgöra ifall extra parkeringsplatser samt gästparkering bör planeras.

Styrelsen har bestämt att en offert ska tas in på att upprätta två stycken mindre gästparkeringar för att förhindra att bilar parkeras inne på gårdarna eller efter vägen.
Den ena platsen kommer att vara mellan bergvärmehuset och Bjungnäsvägen vid parhusen och den andra kommer att vara mellan änden på förrådet och Bjungnäsvägen vid lägenhetshuset. Ordförandet beställer en offert snarast möjligt.

6.Presentation av föreningens hemsida och dess syfte

7.Bestämma arbetsfördelningen i styrelsen.

Jari Nieminen kommer att ta över hanteringen över felanmälan och kommer i fortsättningen att vara kontaktperson vid fel och brister.

Thomas Söderblom kommer ta all Föranmälan och hanteringen av godkännande av ärenden enligt punkt 2.

Marita Wretskog kommer att ha hand om alla ekonomiska frågor.

8.Ordförandets förslag på ramavtal för föreningen.

Offert kommer att tas in från Backängets lantbruksentreprenad för tjänster rörande allmänytor såsom gräsklippning, snöröjning etc.

Styrelsen har godkänt Ordförandets förslag på serviceavtal för föreningens medlemar, dessa tjänster är inte exklusiva utan ska ses som en förmån för alla de som bor i föreningen ifall man behöver dessa tjänster och kommer att finnas på hemsidan.

*Carlgrens Elektriska (15% rabatt)

*Hantverkscompaniet VVS (20% rabatt)

9.Övriga frågor och funderingar

Gällande bryggan:

-Bryggan ligger fortfarande under utredning men kommer att läggas i snart, problematiken ligger i att få klartecken om exakt var den ska ligga från kommunen.

Gällande uthyrning av sin båtplats:

Styrelsen godkänner att man i andra hand hyr ut sin båtplats, den som hyr ut sin båtplats är fortfarande ansvarig och tar fullt ansvar vid komplikationer.

Gällande sandlåda på gården:

-Föreningen kommer att köpa in en sandlåda som kommer att finnas på den allmänna ytan vid parhusen, den kommer att köpas in efter att alla markarbeten är slutförda och att slutbesiktning har skett.

Gällande trivselkommité:

-Föreningen kommer att söka efter några personer som vill sköta trivseln i området, dvs jobba för att öka sammanslutningen mellan alla grannar och försöka ordna sammankomster, grillkvällar och liknande.

Gällande kvarvarande besiktningspunkter:

-Efter samtal med byggentreprenören anses ca 95% av alla besiktningspunkter bli kontrollerade och åtgärdade, arbetet är fortfarande pågående och kommer att rapporteras allt eftersom.

Relationen mellan föreningen och entreprenören ses som god.

Gällande ekonomisk plan:

-Styrelsen ska arbeta för att skapa en ekonomisk plan och därefter planera för vad som behöver investeras i, Styrelsen anser att föreningen ska till allra högsta mån begränsa sina utgifter för att fortsatt kunna hålla kvar de avgifter som finns och för att föreningens ekonomi ska vara så fullgod som möjligt och säkerställd under många år framöver.

Gällande arvoden:

-Styrelsen har beslutat att arvoden till Styrelsemedlemarna ska utgå enligt följande:

                                                                        Ordförande  40%

                                                                        Kassör           15%

                                                                        Sekreterade 15%

                                     Ansvarsområde felanmälan.    15%

                Ansvarsområde föranmälan.   15%

Gällande besiktning för markarbeten:

Besiktning av markarbeten kommer att vara den 17:e Juni, några ur Styrelsen kommer att medverka.

Närvarande:
Patrik Hedenström
Patrik Olsson
Marita Wretskog
Magnus Nordhal
Thomas Söderblom
Jari Nieminen
Jim Ahronzon