Information om småbåtsbrygga

Platsen där bryggan skulle ha förlagts har visat sig olämplig pga andra bryggor i närheten samt att den bryggan som skulle ha tagits bort för att lämna plats åt föreningens brygga har visat sig tillhöra någon som har gjort anspråk på den.

Byggherren har därför sökt ett nytt bygglov för att lägga i bryggan på ett annat ställe i viken och därför är projektet försenat.

Mer info kommer.