Information om markberedning och slutförande

Markberedningen har börjat och utlåtandet från Entreprenören är att arbetet borde ta 3-4 veckor innan det är slutfört, Inom den tidsramen så kommer även innergården att färdigställas.

Under dessa veckor kan bilar komma att behöva flyttas stundvis för att dom ska kunna komma åt och färdigställa, Entreprenören kommer isåfall att kontakta dig.

Vad som kommer att hända:
* Stuprör kommer att färdigställas
*Grus vid lägenhetskomplex ska grävas upp och ersättas med ett finare “mindre” grus
* Under dessa veckor kommer gårdarna kring huskropparna att grävas ur och beläggas med matjord istället för grus och jord.
*Nivåer kommer att justeras mot altandäck
*Gångar med stenplattor kommer att förläggas
*Matjorden kommer att sås med gräsfrön.
*Buskar och växter kommer att planteras
*Parkeringar kommer att färdigställas

Under vecka 21 planeras all plantering av häckar att påbörjas kring våra bostäder, håll era gårdar fria från saker så att entreprenörerna kan arbeta ostört och effektivt.