Första styrelsen är vald för Brf Sandsberg 1 04/29-19

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-29 i Brf Sandsberg 1.

§1 Mötet öppnades av Patrik Hedenström

§2 Till ordförande för mötet valdes Patrik Hedenström och som sekreterade valdes Jan Johansson. Övriga närvarande är Jari Nieminen, Patrik Olsson, Marita Wretskog, Magnus Nordahl, Alexander Helgesson samt Thomas Söderblom.

§3 a) Till ordförande för föreningen valdes Patrik Hedenström
b) Till sekreterade för föreningen valdes Alexander Helgesson
c) Till kassör i föreningen valdes Marita Wretskog
d) Det beslutades att firman tecknas, förutom av styrelsen, även gemensamt av Patrik Hedenström, Alexander Helgesson samt Marita Wretskog
e) Det beslutades att ändra föreningens adress till Brf Sandsberg 1, Bjungnäsvägen 6A, 79015 Sundborn

§4 Det bestämdes att samtliga närvarande justerar protokollet.


Mvh
Styrelsen