Extra-insatt Styrelsemöte

Det kommer att vara ett extra styrelsemöte den 3/6.

Styrelsen kommer att behandla frågor kring vad man som bostadsrättsägare får och inte får göra själv på sin tomt och vad man behöver söka tillstånd hos styrelsen för att göra.

Mötet kommer också att behandla frågor kring hur området utformas efter att Huvudentreprenören har slutfört sitt arbete samt mindre frågor kring hur styrelsen internt ska arbeta för bästa resultat

Frågor kring detta kan ni skicka till styrelsens ordförande Patrik Hedenström, kontaktuppgifter hittar ni i fliken “Om styrelsen” på hemsidan.